Hållbarhet

Hållbar jord & växt SWE AB

Hållbarhet

Vi strävar efter att vara ett så hållbart företag som det överhuvudtaget är möjligt.  Det gör vi genom att vara i en konstant utveckling där vi söker de bästa och mest hållbara lösningarna.

Biodiversitet:

Med vår hållbara service bidrar vi till att skapa habitat för de första leden i näringskedjan. På så sätt hjälper vi till att skapa större biodiversitet och liv.

Ett steg framåt:

Det är viktigt för oss att hitta lösningar som inte kompromissar med livskvalitén. Vi ska ta ett steg framåt i en hållbar riktning, inte ett steg bakåt.  

Hållbarhetstänket i minsta detalj:

Här i vår verksamhet har vi med oss hållbarhetstänket in i minsta detalj. Vid inköp av maskiner, kläder och annan utrustning anser vi det som en naturlig del att tänka in hållbarhet och möjligheten för att vårda, laga och underhålla allt på ett bra sätt.

Hälsosammare mat:

De senaste studierna visar att det finns ett samband mellan en sundare tarmflora och sättet som maten odlas. Vi kan säkerställa hälsosammare mat, renare grundvatten och bättre miljö på en och samma gång.

Jämställdhet:

Hos oss baseras lönen på kvalifikationer.

Komposten:

Komposten är lokal. Den är inte importerad från utlandet. Utländska mikroorganismer trivs ofta inte i vår jord och samtidigt är transporten inte bra för miljön. Vi gör kompost med rätt mikroorganismer som återberikar jorden på lång sikt. 

Vi använder mäsk i stället för naturgödsel i tillverkningsprocessen. Mäsk är en produkt från lokalområdet som blir över efter ölproduktion. Den har värmebehandlats, kommer från ekologisk kornproduktion och har mycket mindre risk för skadliga ämnen än vad som ofta kännetecknar naturgödsel.

Den nyaste metoden, som vi använder, är den mest säkra komposteringsmetoden hittills. Det är värmekompost, där vi säkerställer att komposten renas från alla sjukdomar, skadliga ämnen, snigelägg och ogräs mm.

Malmö:

I Malmö görs redan mycket för att staden ska vara hållbar. Till exempel har restaurangbranschen beslutat att allt kaffe som säljs i Malmö ska vara ekologiskt och det finns många andra fina initiativ. Hållbar jord & växt SWE AB är stolta över att vara en del av denna gemenskap, där vi tillsammans gör lokalområdet mera hållbart.

Naturen:

Vi strävar efter att arbeta med naturen, inte mot den. På så sätt blir din trädgård och odling mera underhållsfri och du kommer få tid och råd till det du tycker är roligt i stället.

Stabilitet:

Företagsägarens ord: Jag önskar att Hållbar jord & växt SWE AB utvecklar sig till ett hållbart och stabilt företag. Ett företag i växt. Och tillsammans med våra kunder är det möjligt.

Vår gåva till er:

Som tack för att vi får komma och hjälpa er får ni ett träd, eller rättare sagt vi donerar ett träd i Afrika åt er.
Det är en mycket viktig del av företagets anda att vi tillsammans bidrar att återuppbygga den värld vi människor förstört. Samtidigt är det också på många plan viktigt att öka välståndet i flera delar av världen. Det understöder också på många sätt FNs globala mål för hållbar utveckling.
På så sätt skapar vi en bättre värld tillsammans.

Läs mera om vår unika trädgårdsservice och jordkonsult i menyn överst på sidan.