Jordkonsult

Hållbar jord & växt SWE AB

Gör det kul att odla!

Med hälsosammare och bättre grödor och blick för miljön

Med hjälp av de senaste odlingsmetoderna kan vi återställa och förbättra jorden och mikrolivet.

Vi arbetar med många analysmetoder för att säkerställa optimal jord.
Till exempel tittar vi på jordens kompakthet, hur snabbt vattnet tas upp, omgivningsförhållandena, jordmån i form av sandig eller lerig jord, mikro- och makro-organismerna, marktäckning, skydd av jorden och mycket mer.

Biologisk jordanalys: Via mikroskop kan vi se vilka mikroorganismer som finns i din jord och vilka som fattas. Detta är en ny metod där vi inte fokuserar så mycket på kemin/NPK i jorden eller oönskade organismer. I stället flyttar vi fokus till det vi gärna vill skapa: Nämligen liv och välmående i odlingsmarken.

Läs också mera om vad vi erbjuder i menyn överst på sidan och fyll i kontaktformuläret.

Jord-konsult | Microscope | Hallbar jord och vaxt

Jordkonsult för odlare, lantbruk, företag, bostadsrättsföreningar och andra

Hållbar jord & växt SWE AB genomför olika jordanalyser och gör en plan för hur ni kan optimera er jord. Vi stöttar er genom hela processen och när dessa planer efterföljs bidrar ni till renare grundvatten, maximerar kolinlagring i marken och får sundare grödor, större biodiversitet och mycket mer. 

Det är vår vision att hjälpa så många som möjligt på bästa möjliga sätt, eftersom vårt mål är att vi tillsammans skapar en bättre värld.

Funderar du på att ställa om till regenerativ odling eller vill du optimera inom ekologisk odling, permakultur eller skogsträdgård? Kontakta oss. Vi berättar om de nyaste metoderna, vi gör jordprov och analyser av jorden och ger sedan en holistisk sammanfattning. Pris enligt avtal.

Bostadsrättsförening som gärna vill göra era gröna områden mera hållbara? Eller låta medlemmarna odla på gården? Vi hjälper er att komma igång.

Företag med gröna områden? Vi undersöker förhållandena, skapar en långsiktig plan och hjälper er att optimera era grönytor. 

Lantbruk eller jordbruk? Nya studier visar att det finns ett samband mellan en sund tarmflora och sättet som maten odlas. Vi kan säkerställa hälsosammare mat och bättre miljö samtidigt. 

Önskar ni ställa om till regenerativt jordbruk eller optimera produktionen inom ekologisk lantbruk, så kommer vår grundare Stine gärna och undervisar om de nyaste lösningarna. Här hittar ni hjälp att göra egen kompost som återuppbygger och undervisning om plöjningsfri odling. Ni kan också skicka era jordprov för biologisk analys.

Undervisning i de nyaste odlingsteknikerna. Är ni en grupp människor eller ett företag som vill bli uppdaterade? Skriv lite om vem ni är och era önskemål här

– Tillsammans skapar vi en bättre värld!

Jordkonsult för privatpersoner

  • Om du vill ha återkoppling på dina idéer eller få inspiration från nya metoder så ta kontakt här nedan
  • Gör en biologisk jordanalys av vilka organismer som finns i din jord. Finns det liv? Vi ger dig svaret.
  • Har du träd, buskar som inte trivs eller rabatter som inte vill växa, så ta kontakt. Jag kommer och tar jordprover, gör biologisk jordanalys och därefter pratar vi om det vidare förloppet.

Läs även mer om vår unika trädgårdstjänst i menyn överst på sidan.

Kontakt oss här