Hållbar jord & växt SWE AB

Trädgårdsservice och jordkonsult

Trädgårdsservice 2.0! Hållbar jord & växt SWE AB tar trädgårdsskötsel till en helt ny nivå.

Utifrån de senaste tekniker som skyddar jorden och grynar specifika mikroorganismer, skapar vi bättre förutsättningar för dina växter än vad som hittills har kunnat erbjudas.  

Med den nya 2.0 trädgårdsservice hjälper du som trädgårdsägare och odlare till med att binda mera CO2 i jorden, säkra rent dricksvatten och få ner de globala temperaturerna.

Hållbar jord & växt SWE ABs vision är att vara en så hållbar verksamhet som överhuvudtaget är möjligt och vi understödjer många av FNs globala mål för hållbar utveckling.

Som de enda i Sverige tar vi just nu på testbasis trädgårdsavfallet med oss och gör högkvalitativ kompost av det. Vi utför vanlig trädgårdsservice med kvalitet och hållbarhet. Senare hoppas vi att du kan köpa till en riktigt bra kompost samtidigt med vårt besök. Det är en cirkulär service, där vi upcyclar trädgårdsavfallet till ny jord och bättra mikroorganismer, som stannar lokalt utan långa transporter. Vi håller till i Malmö-området (Lomma, Burlöv, Lund, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Trelleborg).

Läs mera om företagets hållbara profil här.
Eller läs mera om vad vi erbjuder i menyn överst på sidan.

Träd donerade
till Afrika tillsammans

29

Jordkonsult

Om du vill skapa en frodig trädgård eller tomt så är det avgörande hur det ser ut nere under markytan.
Precis som fundamentet är viktigt på ett hus.

Som regenerativa jordkonsulter använder vi ett brett sortiment av analysmetoder, både över och under markytan. Allt för att hjälpa dig att skapa det bästa fundamentet för just din trädgård, företagstomt eller odlingsmark.

Med våra unika tekniker säkerställer vi att rätt mikroorganismer uppstår och trivs: Nämligen de som återuppbygger jorden. På så sätt  får du en jord och en trädgård som utvecklar sig i rätt riktning också på lång sigt. Gynnsamma mikroorganismer samarbetar med växterna och ger bättre tillväxt, skydd mot sjukdomar, lagring av CO2 i jorden, och värnar om ett rent grundvatten.

Så vill du optimera din jord? Och vara en del av en större insats för klimatet och en hållbar värld? Fyll i  kontaktformuläret nedan.
Tack så mycket.

– Tillsammans skapar vi en bättre värld!

Om oss

Stine Hvidtfeldt Svendsen

Grundare av ”Hållbar jord & växt SWE AB”. 

Jag är trädgårdsmästare, utbildad i Danmark och har arbetat flera år med trädgård allt ifrån exklusiva trädgårdar i Köpenhamn till kommunala väg- och parkområden.
När jag arbetade på Fredensborg slott, som ägs av förra drottningen Margarethe II av Danmark, gick det upp för mig hur sambandet ser ut mellan bra kompost och hur växterna trivs. 
I privata trädgårdar har jag ofta haft dåligt samvete för att åka iväg med trädgårdsavfallet till återvinningen utan att ge tillbaka näringen.

Under många år har jag observerat hur jorden påverkas av vår hantering och har därför undersökt hur man gör i de engelska trädgårdarna. Jag har studerat regenerativt jordbruk, permakultur, kompostframställninig, mikroskopi och hållbara lösningar generellt. 
Nu kan jag med glädje meddela att jag har hittat ett antal bra metoder för hur vi kan implementera den senaste kunskapen både inom den ordinarie trädgårdsservicen och alla andra odlingsformer. 

”Jag har startat företaget Hållbar jord & växt SWE AB för att det är min övertygelse att vi tillsammans kan göra en skillnad för klimatet.”

Samarbetspartners

Hållbar jord & växt SWE AB har kompetenta samarbetspartners inom många olika områden. Vi är tacksamma att ha dessa samarbeten, för de bidrar till att göra vår vision till verklighet. När vi samarbetar kan vi också ge de bästa förutsättningarna att skapa det du önskar som kund.

Om oss

Stine Hvidtfeldt Svendsen

Grundare av ”Hållbar jord & växt SWE AB”.

Jag är trädgårdsmästare, utbildad i Danmark och har arbetat flera år med trädgård allt ifrån exklusiva trädgårdar i Köpenhamn till kommunala väg- och parkområden.
När jag arbetade på Fredensborg slott, som ägs av förra drottningen Margarethe II av Danmark, gick det upp för mig hur sambandet ser ut mellan bra kompost och hur växterna trivs. 
I privata trädgårdar har jag ofta haft dåligt samvete för att åka iväg med trädgårdsavfallet till återvinningen utan att ge tillbaka näringen.

Under många år har jag observerat hur jorden påverkas av vår hantering och har därför undersökt hur man gör i de engelska trädgårdarna. Jag har studerat regenerativt jordbruk, permakultur, kompostframställninig, mikroskopi och hållbara lösningar generellt. 
Nu kan jag med glädje meddela att jag har hittat ett antal bra metoder för hur vi kan implementera den senaste kunskapen både inom den ordinarie trädgårdsservicen och alla andra odlingsformer. 

”Jag har startat företaget Hållbar jord & växt SWE AB för att det är min övertygelse att vi tillsammans kan göra en skillnad för klimatet.” 

Samarbetspartners

Hållbar jord & växt SWE AB har kompetenta samarbetspartners inom många olika områden. Vi är tacksamma att ha dessa samarbeten, för de bidrar till att göra vår vision till verklighet. När vi samarbetar kan vi också ge de bästa förutsättningarna att skapa det du önskar som kund.

Läs mera om vad vi erbjuder i menyn överst på sidan.

Kontakt